Storyboardy

Storyboardy zostały narysowane w Adobe Illustrator, Adobe Photoshop przy pomocy tab;etu graficznego Wacom Intuos Pro L.